Tel: (852) 2609 7078 | Fax: (852) 2603 6048 | Email: swtang@cuhk.edu.hk

第十八屆粵語討論會 (第十八鑊)
做生不如做熟:粵語嘅熟語
2018年4月21號 (禮拜六)

徵求論文
第一號通知

「第十八屆粵語討論會」(第十八鑊)係由香港語言學學會同埋香港中文大學中國語言及文學系粵語研究中心聯合主辦,二零一八年四月廿一號(禮拜六)喺香港中文大學舉行。今舖討論嘅主題係「做生不如做熟:粵語嘅熟語」。我哋而家徵求𡁵以下課題嘅論文嚟討論會一齊討論:

  • 粵語熟語喺音韻、形態句法、語義、語用同/或修辭上嘅特點
  • 粵語嘅新舊熟語
  • 詞匯化同粵語熟語嘅形成

除此之外,其他同粵語熟語相關嘅論文我哋都好歡迎。每篇論文都有二十分鐘愛嚟 pi3 sen1,十分鐘愛嚟 Q and A。Pi3 sen1 同 Q and A 大家都可以揀用廣東語、普通話或者英文發言。有意 pi3 sen1 嘅朋友麻煩提交一份寫上你個大名、工作單位同 email 地址嘅論文提要畀我哋。中、英文都得,唔好超過一頁 A4 紙噃,用DOC 電子檔形式 save 低,然後寄去bckwok@cuhk.edu.hk 度。

請留意翻下面呢兩個重要日期:
提交提要嘅截止日期:2018 年 3 月 19 號(禮拜一)
取錄論文嘅通知日期:2018 年 3 月 29 號(禮拜四)(用 email 通知)

如果有啲乜嘢查詢,歡迎用 email 搵郭必之(bckwok@cuhk.edu.hk)傾傾。有關討論會嘅詳情同埋最新消息,請留意https://www.lshk.org/workshop-on-cantonese-woc